Trưởng phòng nhân sự

Posted 24 Sep 2019

Lương 10-12 triệu vnd

Ho Chi Minh (Admin & HR)

https://www.whatsjob.com/


Công việc: 1.Hỗ trợ công ty thiết lập và cải thiện hệ thống nhân sự tuyển dụng, đào tạo, chấm công, phúc lợi, v.v.

  1. Tiến hành quản lý nhân sự , thực hiện các chế độ của công ty
  2. Thiết lập và duy trì hồ sơ nhân sự, xử lý và cập nhật hợp đồng lao động;
  3. Thực hiện quy trình tuyển dụng, xử lý các thủ tục tuyển dụng nhân viên, từ chức, lưu chuyển , thăng chức, v.v.; 5.Phụ trách quyết toán tiền lương , bảo hiểm xã hội 6.Điều phối các mối quan hệ giữa quản lý và nhân viên, tổ chức các hoạt động sinh hoạt Yêu cầu:
  4. Bằng cử nhân trở lên về quản lý nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan 2.Ba năm kinh nghiệm trở lên về quản lý nhân lực
  5. Quen thuộc với các quy định và chính sách về lao động và nhân sự quốc gia, và có thể làm việc thực tế
  6. Có đạo đức nghề nghiệp,làm việc cẩn thận, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
  7. Thành thạo sử dụng phần mềm văn phòng có liên quan, kỹ năng viết tốt; Lương 10-12 triệu vnd

Perks

Lương 10-12 triệu vnd

How to Apply

E-mail [email protected]