Kỹ thuật viên Nail (Quốc tịch Việt Nam) - Qatar

Posted 19 May 2018

Diligent Consulting

International (Beauty Care / Health)


ốt hơn là người Việt Nam có thể làm nghệ thuật acrylic và móng tay Mức lương hấp dẫn + Chỗ ở + Giao thông vận tải

Khẩn cấp Liên hệ: Navoda +94759338817 Email: [email protected]

Chia sẻ quảng cáo này giữa bạn bè của bạn Ghé thăm chúng tôi trên: www.diligent.lk/findex.php

How to Apply

Email: [email protected]