Sort by: Posting date , Job title

HR and Admin Executive (VN)

 • Hubble Pte Ltd
 • Vietnam
 • Full Time
 • $16000000
 • Sep 15, 2020

Tài xế lái xe bách xích, xe đào, xe ủi, xe lu, xe bang

 • Khang Duc Investment and Const...
 • Khánh Hòa
 • Jun 22, 2020

Site Supervisor

 • Vestas
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sep 25, 2020

HSE Officer - Construction Experience

 • Faro Recruitment
 • Hậu Giang
 • Sep 03, 2020

Safety Supervisor (Construction - HCM/HN)

 • NIC's Client
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nov 21, 2018

Thủ Kho

 • Công ty Cổ phần Engineering & ...
 • Quảng Trị
 • Sep 09, 2020

Project Engineer

 • GE Renewable Energy
 • Việt Nam
 • Sep 24, 2020

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Mảng Thi Công Xây Lắp)

 • Công ty Cổ phần Engineering & ...
 • Quảng Trị
 • Sep 25, 2020

Sales: Coatings/Adhesives/Construction

 • Maha Chemicals
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Jun 04, 2019

Construction Quality Lead

 • Vestas
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Aug 07, 2020

APEC GROUP-THỰC TẬP SINH KIẾN TRÚC

 • APEC GROUP
 • Việt Nam
 • Sep 30, 2019

Security Officer

 • ALSTOM
 • Hà Nội
 • Sep 24, 2020

CONSTRUCTION SUPERVISION

 • Nam Thuận Phát
 • Việt Nam
 • Dec 10, 2019

Project Engineers

 • EPCIC
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sep 25, 2020

6 Electrical Engineers (Welcome Fresh)

 • JGC Vietnam
 • Hà Nội
 • Sep 04, 2020

Mechanical Engineer (Lay Out Design)

 • Haas Food Equipment
 • Tân An
 • Apr 20, 2020

Technical Project Engineer (Civils / Construction)

 • NIC's Client
 • Hà Nội
 • Dec 06, 2018

Civil Engineer

 • NIC's Client
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dec 17, 2018

Designer

 • Kohler
 • Việt Nam
 • Aug 04, 2020

Customer Service Supervisor

 • Binance
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dec 19, 2019